Voedseldagboek bij Voedselallergie of intolerantie

Voedseldagboek bij Voedselallergie of intolerantie

Houd voor 4 aaneensluitende dagen het dagboek bij: bijvoorbeeld donder-, vrij-, zater- en zondag. Of vrij-, zater-, zon- en maandag enz. Voor elke nieuwe dag een nieuw formulier gebruiken!

Om de volwaardigheid van uw eetpatroon te kunnen beoordelen is het wel nodig om hoeveelheden te vermelden in grammen, cc, dl of in eenheden zoals 1 snee, 1 voorgesneden plak , 1 volle groentelepel, 1 klein kopje, 1 grote beker enz.

RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN HET VOEDSELDAGBOEK
Het invullen van het voedseldagboek is één van de onderzoeksmethoden, gebruikt voor het vaststellen van voedselovergevoeligheid. U noteert in het voedseldagboek niet alleen al het eten en drinken, maar ook eventuele klachten en reacties die zich voordoen. We gaan immers onderzoeken of er een relatie is tussen de voeding en uw klachten.

Zorgvuldig werken is hierbij heel belangrijk. Noteer alles wat u eet en drinkt, al is het maar een hapje, slokje. U hoeft zelf geen relatie te leggen tussen wat u eet/drinkt en eventuele klachten.

Het is de bedoeling dat het voedseldagboek minimaal 4 dagen (2 doordeweekse dagen en 1 weekend) ingevuld wordt.

TIJD: soms treden klachten direct op, soms duurt het wat langer. Daarom is het tijdstip van eten en de tijd van de reactie belangrijk: noteer ze beide.

VOEDINGSMIDDELEN EN MERK: graag noteren wat u eet en drinkt inclusief het merk inien van toepassing. Daarnaast ook even noteren hoeveel.

BEREIDING: ook de manier van bereiden (koken, bakken, frituren, bbq, enz.) kan van invloed zijn op uw reactie, daarom graag noteren.

TOEVOEGINGEN: vaak worden kruiden(mixen), zout, specerijen e.d. gebruikt. Graag alle toevoegingen noteren.

KLACHTEN: alle klachten kunnen belangrijk zijn, dus alles opschrijven, ook het moment van aanvang en de duur. De mate van reactie zoals u deze ervaart kan in een getal worden weergegeven:
1 = lichte reactie
2 = matige reactie
3 = ernstige reactie

ONTLASTING: consistentie bv brij, hard, waterdun, normaal. Kleur: donker, normaal, heel licht/wit, aanwezigheid van slijm, bloed, onverteerde resten. Geur: bv zwavelgeur (rotte eieren), zure ontlasting. Plakt aan de wc-pot, ontlasting blijft drijven.

MEDICIJNEN: De naam, dosering, hoeveelheid.

BIJZONDERHEDEN: alles wat afwijkt van de gewone gang van zaken graag noteren. Bijvoorbeeld: een feestje, uit eten, situatie met verhoogde stress.

Bekijk hier een voorbeeld formulier
DD dash MM dash JJJJ
voorbeeld: 14-08-1962
Naam(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ
voorbeeld: 14-08-1962
E-mailadres(Vereist)

Voedseldagboek
Maaltijd en tijdstip van de maaltijd
Voedingsmiddelen (merk) en drinken (merk) + hoeveelheden
Bereiding en toevoegingen
Soort reactie
Mate en duur van reactie
Ontlasting
Medicijnen / Voedingssupplementen merk/naam + hoeveelheden
Beweging en/of sport
 
Gebruik 1 regel per voedingsmiddel/supplement/medicijn. Gebruik het plusje naast het laatste invoerveld om een nieuwe regel toe te voegen.